SE

Corsodyl sortiment
Corsodyl sortiment

Corsodyl sortiment

Corsodyl produkter för ditt tandkött

Corsodyl är ett receptfritt bakteriedödande läkemedel som kan användas före och efter operationer i munhålan och tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning.

Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml klorhexidin

Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml klorhexidin

Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml klorhexidin innehåller 0.2% av den aktiva ingrediensen klorhexidin. För mer information läs bipacksedeln eller www.fass.se.

Corsodyl munhålegel 1% klorhexidin

Corsodyl munhålegel 1% klorhexidin

Corsodyl munhålegel 1% klorhexidin hjälper dig att behandla problemområden lokalt i din mun. Corsodyl munhålegel 1% klorhexidin innehåller 1% av den aktiva ingrediensen klorhexidin. För mer information läs bipacksedeln eller www.fass.se.