SE

Integritetspolicy

Användning av personuppgifter, dataskydd och integritet på Internet

GSK är mån om den personliga integriteten för dig som besöker våra webbplatser. Det är centralt för oss att skydda dina personuppgifter.

Vi ber dig dock notera att säkerheten aldrig kan garanteras för uppgifter som överförs på internet.

Personligt identifierbar information

GSK inhämtar personlig information såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress endast när den frivilligt lämnas till oss på denna webbplats. Vi kan använda uppgifterna för att verifiera ditt specialistområde inom hälso- och sjukvården, för att förbättra vår servicenivå och innehållet på webbplatsen, för att svara på förfrågningar samt för våra egna interna syften.

Med ditt godkännande kan vi också skicka dig värdefull information, produktnyheter och uppdateringar, vid behov meddela dig om nya produkter och tjänster från GSK samt inhämta dina synpunkter på våra produkter och tjänster. Om andra ändamål är aktuella, kommer vi ge besked om det i samband med att du lämnar uppgifterna.

Observera att genom att lämna personligt identifierbar information samtycker du till att informationen används för ovanstående syften. För ovanstående ändamål godkänner du att GSK och andra företag inom GlaxoSmithKline-koncernen och relevanta tillsynsmyndigheter som inhämtar uppgifter om eller undersöker misstänkta bieffekter får använda och lagra alla sådana uppgifter som du lämnat. Av GSK utvalda tredjepartsleverantörer kan också använda och lagra dina uppgifter för ovanstående ändamål enligt GSK:s anvisningar.

Observera också i detta sammanhang att dina uppgifter kan komma att lagras och/eller användas i länder utanför Europeiska Unionen. Även om lagarna om skydd av personuppgifter i länder utanför EU inte alltid ställer samma krav som EU-lagstiftningen, vidtar GSK alla tänkbara åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust eller obehörigt röjande.

Denna webbplats och alla databaser som innehåller uppgifter du lämnat administreras av en EU-baserad tredjepartsleverantör enligt anvisningar som utfärdats av GSK i Storbritannien och denna integritetspolicy.

Du har rätt att från GSK erhålla en kopia av de personuppgifter som rör dig och att få eventuella felaktigheter i dessa uppgifter rättade.

För att kontakta GSK, se sidan Kontakta oss.

Observera att när du skickar en länk till en kollega med hjälp av en funktion på webbplatsen, skickas e-posten utan att e-postadressen lagras på någon server.

Delning av personligt identifierbar information

GSK kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part i något som helst syfte.

Vi kan dock lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom GlaxoSmithKline-koncernen och till våra utvalda leverantörer (enligt ovan). Vi kan också lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

  • när vi har anledning tro att det är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan orsaka dig skada eller på annat sätt skada eller inkräkta på GSKs rättigheter, egendom eller verksamhet, andra användare av webbplatsen eller någon annan som kan skadas av dessa aktiviteter; eller
  • när vi anser att det krävs enligt lag, eller som svar på ett krav från rättsvårdande myndigheter i samband med brottsutredning eller till civila eller administrativa myndigheter i samband med pågående civilmål eller administrativ undersökning.

Icke-personligt identifierbar information

GSK samlar också in icke-personligt identifierbar information i samlad form för att få uppgifter om t.ex. totalt antal besökare på våra webbplatser, antalet besökare på varje webbsida och domännamnen på våra besökares internetleverantörer. Denna information, som sparas i samlad form, använder vi för att få en uppfattning om hur våra besökare använder webbplatserna så vi kan förbättra dem och de tjänster vi erbjuder. Vi kan också dela denna information med andra företag inom GlaxoSmithKline-koncernen. Ingen personligt identifierbar information lämnas ut under processen.

Användning av IP-adresser

En IP-adress (Internet Protocol) är en uppsättning siffror som automatiskt tilldelas din dator när du loggar in hos din internetleverantör eller genom din organisations nätverk (LAN eller WAN). Webbservrar identifierar automatiskt din dator genom IP-adressen under den tid du är uppkopplad.

GSK kan samla in IP-adresser för systemadministration och för att granska användningen av vår webbplats. Vi länkar inte normalt en användares IP-adress till personligt identifierbar information om användaren. Det innebär att varje användares besök registreras, men besökaren förblir anonym för oss. Vi kan dock använda IP-adresser för att identifiera användare av webbplatsen när vi anser det nödvändigt för att säkerställa efterlevnaden av användarvillkoren eller skydda vår tjänst, webbplats eller andra användare.

Länkar till andra webbplatser

Som en tjänst till våra användare innehåller GSKs webbplatser länkar till andra webbplatser som tillhör GSK eller tredje part. Den integritetspolicy som redovisas här gäller inte för de webbplatserna. Du bör därför kontrollera de juridiska villkoren och integritetspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Säkerhet

GSK har säkra nätverk som skyddas av brandväggar och lösenord enligt branschstandard. GSK har infört säkerhetsåtgärder för att söka skydda dina användaruppgifter mot förlust, missbruk och ändringar.

Förutom i nedanstående fall har endast behöriga anställda tillgång till de uppgifter du lämnar oss. Dessutom har vi stränga regler för de GSK-anställda som har tillgång till antingen databaserna där användaruppgifter lagras eller servrarna som hyser våra tjänster. Även om vi inte kan garantera att förlust, missbruk eller förvanskning av data inte kommer att inträffa, gör vi allt i vår makt för att förhindra sådana olyckliga händelser.

Bindande villkor

Genom att skicka in personliga och/eller hälsorelaterade uppgifter förbinder du dig att följa vår integritetspolicy och godkänner att GSK efter eget omdöme lämnar ut uppgifter om dig under de förhållanden och i den utsträckning som integritetspolicyn anger.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan ändras när som helst och användaren rekommenderas att kontrollera den regelbundet för eventuella uppdateringar.

Senaste uppdatering: Juli 2012.